Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling
Kortrijk, 8500

Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

De verenigde naties formuleerden daartoe 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Als we de mondiale uitdagingen willen aanpakken dan zullen we allemaal samen de geformuleerde doelstellingen moeten nastreven. Het zijn dus doelstellingen voor ons allemaal, jij en ik, maar ook de organisaties waarin we actief zijn en onze overheden.

Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving.

Het getuigschrift van het postgraduaat duurzame ontwikkeling is een aanvulling bij je basisdiploma. Met dit getuigschrift kan je werken binnen de sectoren die aansluiten bij je basisdiploma. In je job kan je dan extra aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. Veel werkgevers vinden dit een meerwaarde.

Daarnaast biedt dit getuigschrift je ook meer kansen om een job te vinden binnen

de sector van duurzaamheid (bijvoorbeeld duurzaamheidsfuncties in bedrijven)
de sector van internationale solidariteit (bijvoorbeeld NGOs)

Ouverte à de nouvelles personnes ou complète ?

Ouverte

Fréquence de rencontre

opleiding

Rejoindre ce groupe