Jong ACV / ACV West-Vlaanderen
Kortrijk, 8500

Al wie jong of jong van geest is, is welkom om aan te sluiten bij de kliek van ACV West-Vlaanderen.
Met Jong ACV op kop trekken we op 3 december mee naar Brussel om een duidelijke boodschap mee te geven: stop met de hete aardappel door te schuiven! Een ambitieus klimaatbeleid levert meer en betere jobs op. Bovendien zijn de gevolgen van de klimaatverandering het meest voelbaar voor de meest kwetsbaren in de wereld, maar ook in eigen land. Daarom moeten we inzetten op een beperking van de klimaatopwarming (en dus onmiddellijke actie) en een sociaal rechtvaardige transitie.

We vertrekken met de trein van 10u58 in Kortrijk. In Brussel stappen we mee in de mars achter de ACV-fanfare. Van harte welkom!

Ouverte à de nouvelles personnes ou complète ?

Ouverte

Fréquence de rencontre

regelmatig

Rejoindre ce groupe