De 25% van Broederlijk Delen Limburg
Hasselt

Alleen SAMEN kom je tot effectieve verandering. We moeten knallen, roepen, zingen, ons inhoudelijk voeden, overleggen en elkaar meetrekken richting een toekomst waarin biodiversiteit groeit, waarin menswaardigheid centraal staat en internationale solidariteit ons handelen drijft.

Ouverte à de nouvelles personnes ou complète ?

Ouverte

Fréquence de rencontre

Op de klimaatmars

Rejoindre ce groupe