De Kliek van CATAPA
Gent, 9000

In haar streven naar een rechtvaardige samenleving waarbij mens en natuur in evenwicht samenleven, focust CATAPA op de impact van mijnbouw.

Het ontginnen van niet-hernieuwbare grondstoffen gaat steeds gepaard met een sociale en ecologische impact en is een motor van conflict.

CATAPA draagt actief bij aan het temperen van de klimaatopwarming en het biodiversiteitsverlies; de extractie van grondstoffen zoals mineralen en brandstoffen zorgt namelijk voor significant deel van de wereldwijde CO2-uitstoot en het biodiversiteitsverlies op aarde.

Finaal streeft CATAPA naar een model waarbij niet-hernieuwbare grondstoffen kunnen blijven waar ze van nature thuishoren, in de bodem.

Ouverte à de nouvelles personnes ou complète ?

Ouverte

Fréquence de rencontre

1

Rejoindre ce groupe