De Kliek van CATAPA
Gent, 9000

In haar streven naar een rechtvaardige samenleving waarbij mens en natuur in evenwicht samenleven, focust CATAPA op de impact van mijnbouw.

Het ontginnen van niet-hernieuwbare grondstoffen gaat steeds gepaard met een sociale en ecologische impact en is een motor van conflict.

CATAPA draagt actief bij aan het temperen van de klimaatopwarming en het biodiversiteitsverlies; de extractie van grondstoffen zoals mineralen en brandstoffen zorgt namelijk voor significant deel van de wereldwijde CO2-uitstoot en het biodiversiteitsverlies op aarde.

Finaal streeft CATAPA naar een model waarbij niet-hernieuwbare grondstoffen kunnen blijven waar ze van nature thuishoren, in de bodem.

Ouverte à de nouvelles personnes ou complète ?

Ouverte

Fréquence de rencontre

1

Rejoindre ce groupe

La Coalition Climat respecte votre vie privée. Nous nous conformons aux lois et règlements en vigueur. Nous n’utilisons vos données que pour vous tenir informé de cette activité. En cliquant sur « envoyer », vous acceptez ce principe.